http://www.brikkehuset.no

03.10.2012 - www.brikkehuset.no

Etterhvert er planen å få opp en ny side der også Lego vil være en del av produktutvalget. Inntil videre finnes det noe Lego sammen med brettspillene